Privacy & Cookies

D-Hosting heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. D-Hosting doet er alles aan om uw gegevens te beschermen en gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van u aan derden ter beschikking worden gesteld.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen er cookies worden weggeschreven naar uw computer. Indien dit noodzakelijk is mag u ervan uitgaan dat deze voldoen aan de normen gesteld door de Europese Unie. Daarnaast is het ook mogelijk dat u gegevens moet invullen, u mag ervan uitgaan dat wij met de grootste zorgvuldigheid met uw gegevens omgaan.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje data die door een server naar de bezoekende webbrowser wordt gestuurd, met de bedoeling dat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer aan de server wordt teruggestuurd. Zo kan de server de webbrowser opnieuw herkennen en bijvoorbeeld bepaalde data wel of niet tonen.

Cookies worden vaak gebruikt voor:

  • Het onthouden van loginnamen en/of instellingen van bijvoorbeeld uw profiel.
  • Het koppelen van de webbrowser aan (tijdelijke) variabelen op de server. Bijvoorbeeld om producten in uw winkelwagentje te tonen.
  • Het verzamelen van surfinformatie om bijvoorbeeld doelgerichter te kunnen adverteren (Denk aan Google advertenties).

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat er in de media beweerd wordt, zijn cookies geen programma's en wordt er technisch gezien niets op de computer van de gebruiker opgeslagen. Een webbrowser kan zo ingesteld worden (of automatisch via de incognitomodus), dat cookies aan het einde van uw bezoek wel of niet opgeslagen worden en/of bij een later bezoek terug te geven aan de server. Tijdens een bezoek op een website, kunnen er meerdere cookies worden aangemaakt.

Cookies zijn altijd gebonden aan een specifiek (sub)domein. Cookies worden dus alleen teruggestuurd naar waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Plaatst d-hosting.nl of service.d-hosting.nl (domein en subdomein) een cookie, dan weet u zeker dat alleen de servers van d-hosting.nl de cookie kunnen ontvangen.

Wat voor cookies plaatst D-Hosting?

D-Hosting plaatst enkele cookies om het gebruiksgemak van haar website te verhogen:

Waarom krijg ik de zwarte Cookie melding onderaan mijn scherm op d-hosting.nl te zien?

Sinds juni 2012 is artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (ookwel "Cookiewet" genoemd) van kracht. Deze wet vereist van elke website die bezoekers uit Nederland trekt, dat de bezoeker geïnformeerd wordt welke cookies er worden geplaatst en waar deze voor dienen. Daarnaast moet de bezoeker eenmalig toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Voor technisch noodzakelijke cookies (zoals bijvoorbeeld een winkelwagentje) is er geen toestemming vereist. Ook Google Analytics wordt sinds januari 2013 tot de functionele cookies gerekend. Daarnaast maken wij gebruik van de no-cookie YouTube embed functie. Wij zijn ons bewust van het weglaten van een opt-in voor niet-functionele cookies (zoals de Social sharing buttons). Echter is de regelgeving momenteel nog dermate onduidelijk, dat wij besloten hebben enkel de Cookie melding te weergeven, opdat u op de hoogte bent van het gebruik van cookies op de website van D-hosting. Uiteraard houden wij de marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen dan ook verdere maatregelen treffen indien dit nodig en passend wordt geacht.

Hoe kunnen cookies geweigerd worden?

In uw webbrowser is aan te geven welke cookie geaccepteerd mogen worden. Zo kunt u standaard alle cookies weigeren of juist expliciet bepaalde cookies weigeren. Indien u (bepaalde) cookies op d-hosting.nl weigert en/of verwijderd, kunnen mogelijk bepaalde functionaliteiten op onze website niet meer correct werken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben omtrent het gebruik van cookies en uw privacy op d-hosting.nl, kunt u uiteraard contact met onze Helpdesk opnemen.